Jak zostać instruktorem BHP

Szkolenia BHP to jeden z tych elementów, które obowiązują w każdej firmie, bez względu na jej wielkość i branżę w jakiej działa. Takie kursy muszą przejść wszyscy, także ci, którzy je przeprowadzają.

W przypadku instruktorów BHP procedura jest troszeczkę inna. Muszą ukończyć specjalistyczne technikum, kursy zawodowe bądź studia podyplomowe, aby móc w przyszłości szkolić pracowników. Ważne jest też doświadczenie – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, instruktor BHP musi mieć za sobą 2 lata doświadczenia zawodowego, zaś jeśli ukończył szkołę średnią, musi posiadać 4 lata doświadczenia. Co logiczne, wraz ze wzrostem stażu pracy, rosną uprawnienia takiej osoby. Aby zostać technikiem BHP (po ukończeniu szkoły policealnej) trzeba ukończyć specjalistyczny 3 – semestralny kurs sep.

Taka osoba jest konieczna w przedsiębiorstwach, w których pracuje więcej niż 100 osób, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązuje zasada, zgodnie z którą, na 100 osób musi przypaść m.in. 1 instruktor. Jeśli firma jest mniejsza, taką osobą może być kierownik, prezes bądź ktoś z pracowników.

Rolą instruktora jest szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków panujących w firmie, ocena ryzyka zawodowego i współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

You may also like

Dodaj komentarz